Hem Arkivbildare
SIF
Arkiv
SIF
Serie
Sök

A9 - Övriga protokoll

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1936-1956 Personalkommittén 1936. Konferensprotokoll 1943-1956. Revisionssammanträden 1942-1952. För Personalkommittén se även A12.
2 1977-1989 1977-1981 USCK, !977-1989 U-möten
3 1982-1983 USCK
4 1984-1989 USCK, UC
5 1979-1981 Samverkansrådet
6 1982-1985 Samverkansrådet
7 1987-1989 Planeringsgruppen
8 1956-1991 Samverkansrådet
9 1998-2001 Stabsträffar (minnesanteckningar med bilagor)
10 1992-2002 Utvecklingskommittésammanträden (1992-1999); Personalkommitésammanträden (2001-2002)
11 1997-2002 LG-förhandlingar (1998-2001); Skyddskommittésammanträden (1997-2000); Rekrytering ny kanslichef (1997 & 2000); Löneförhandlingar o dyl (1997-2001);
Arbetsmiljö (2000-2002); diverse protokoll (1997-2002).
12 1992-1998 Utvecklingskommittén
13 2000-2001 Staben (2000); Projektgrupp: Medlemmen i centrum (2000-2001)
14 1981-1989 Skyddskommittén, protokoll med bilagor
15 1968-1985 Lönekommittén, sammanträdes- och förhandlingsprotokoll med bilagor