Hem Arkivbildare
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Arkiv
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Serie
Sök

F6 - Handlingar rörande lönefrågor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1938 A 15:3 Utredning med förslag till lönereglering för lärarpersonal vid folkhögskolorna

Häri även:
F 13 Handlingar rörande Pensionsreglementen
2 1950-1973 1950-1973, u å Luckor
4 1966-1984 Löneutveckling
5 1967-1983 Löneplaceringar
6 1974-1984 Löneplaceringar och material vid retroaktiva lönekrav
7 1979-1987 Löneplaceringar
8 1984 Lönerevisionen
9 1984 Lönekampanjen, blandat material med pressklipp
10 1984-1985 Lönepolitik
11 1984-1987 Löneplaceringar - lärare, felaktiga
12 1984-1988 Löneplaceringar, rektors snedsitsar
13 1985 Lönepolitik
14 1985 Löneplaceringar
15 1989-1992 Rektorslöner
16 2002-2005 Skolor
17 2006 Skolor
18 2007-2008 Skolor
19 1966 - 1983 Stora lönepärmen
20 1974 - 1978 Löner
21 1985 - 1987 Löneplaceringar