Hem Arkivbildare
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Arkiv
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Serie
Sök

F5 - Handlingar rörande utbildning och kurser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1953-1961 A 15:3 1953-1961, u å Folkhögskolan och sjuksköteskeutbildningen
2 1954-1973 Interna informations- och studiedagar 1954-1973
Internationella kommitténs kurser och konferenser 1957-1958
3 1967--1967 Den hemtekniska utbildningen
4 1967-1968 Fortbildningsinstitutet
5 1969-1973 Lärarhögskolan
6 1969-1975 Pensionärer
7 1971-1973 Invandrare
8 1972 Invandrare
9 1972-1973 Invandrare
10 1973-1974 Lärarhögskolan Linköping
11 1973-1977 Kurser
12 1974-1978 Folkhögskollärarutb. LHS Linköping
13 1977-1978 Utbildningspolitiska program
14 1980-1985 Centrala kurser
15 1986-1987 Diverse kurser
16 1989-1993 Diverse kurser
17 1997-1999 Diverse kurser
18 1995-1996 Kunskapslyftet m.m.