Hem Arkivbildare
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Arkiv
Svenska Folkhögskolans Lärarförbund, SFHL
Serie
Sök

A3b - AU-protokoll från sammanträden med kommitté/arbetsgrupp inom eller utom SFHL

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1962-1972 Spridda år
Ex: AU-sammanträden med arbetsgrupper inom SÖ för framtagande av förslag till fortbildning av folkhögskollärare.

Ingår i serie A 4:1