Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

Ö5 - Övriga handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 Sångkören: psalm 126
2 1933-1934 1933-1934, uå Sångkören: noter och sånger, räkenskaper 1933-1934
3 1906-1971 Krönikespel, sjukkaveln 1945-1950, betyg från Emilia Nygren 1931, intryck uå, kontrakt från Sundsvall 1906, bil till möten, folder om Johann Sebastian Bach uå, handlingar från SHSTF:s HTF-klubb 1971
4 1945-1950 Krönikespelet sjukkaveln
5 1951-1975 Gästbok:Haverdal 1950-1975, Hemtuna 1960-tal
6 1914 Tal: Sjuksköterskan i krigstid, kopia
7 1919-1924 Minnesmedalj, brons, 1924. I efterdyningarna av första världskriget bistod Sverige Österrike med humanitär hjälp, den så kallade "Schwedenhilfe" Okänd proveniens, Kerstin Nordendahls eller Elisabeth Linds personarkiv?