Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

Ö2 - Fonder och stiftelser

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1901-1962 Svenska Sjuksköterskornas Allmänna pensionsförening. Bildtska donationen 1958-1962. Estrid Rodhes stipendiefond; stadgar 1912, huvudbok 1911-1925, kassabok 1911-1925. Sigrid Ulrichs gåvofond: korr 1957-1959, kassabok 1951-1961, räkenskaper 1958-1961.
2 1969-1990 SSF:s fonder: protokoll 1974-1982. SSF:s stipendienämnd: minnesanteckningar och korrespondens 1969-1989. SSF:s studiestipendier 1975-1990: beslut och övriga handlingar gällande utdelning av medel.
3 1971-1999 Historik 1971-1992, stadgar,kopior av gåvobrev, SSF:s/SHSTF:s personalstiftelse: protokoll 1988-1991, ansökningar och beslut 1988-1991, korrespondens, stadgar
4 1991-1997 SSF:s/SHSTF:s personalstiftelse: protokoll med bilagor, in- och utgående handlingar