Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

Ö1 - Handlingar efter enskilda personer

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1925-1952 Karin Elfversson; korrespondens A-Ö ingår i personarkiv över Karin Elfversson (720) volym 1. Gerda Höjer; korrespondens och pressklipp 1952 ingår i personarkiv över Gerda Höjer (721) volym 1
2 1934-1958 Ulrica Croné; minnesanteckningar, förslag till ledningsfunktion, pm, tal och föredrag, minnesfond och nekrolog
3 1938-2001 Greta Ahlberg, Gurli Törnblom (fd. Aldin), Edith Wallin, Gunni Kullberg, Alice Lindström
4 1964-1990 Ulrica Croné; minnesanteckningar från organisationsgruppen, förslag till ledningsfunktion, pm, anteckningar, tal och föredrag, minnesfond, nekrolog och fotografier
5 1983-1990 Ulrica Croné; anteckningar och handlingar rörande SSF:s omorganisation