Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

B4a - SSF:s tidskrift

Plats
Anmärkning
Tryckta handlingar i kartong. 1908-1933 Svensk Sjukskötersketidning, 1934- Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor (TfSS)
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1908-1912 1908 provnummer, 1909:2 saknas
1911-1912 bd.
2 1913-1920 bd., 1919-20 saknas
3 1921-1928 bd.
4 1929-1935 bd.
5 1936-1938 bd.
6 1939-1940 bd.
7 1941 bd.
8 1942-1943 1942 bd., 1943 lösnr 1-15
9 1943-1944 1943 lösnr 16-24, 1944 bd.
10 1945-1946 bd.
11 1947-1948 bd.
12 1949-1950 bd.
13 1951-1952 bd.
14 1953-1954 bd.
15 1955-1956 bd.
16 1957-1958 bd.
17 1959-1960 bd.
18 1961 bd.
19 1962 bd.
20 1963 bd.
21 1964 bd.
22 1965 bd.
23 1966 bd.
24 1967 bd.
25 1968 bd.
26 1969 bd.
27 1979 bd.
28 1971 bd.
29 1972 bd.
30 1973 bd.
31 1974 bd.
32 1975 bd
33 1976 bd.