Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

H1 - Statistik

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1928-1963 Med SSA 1951-1961, anmälda och tillsatta tjänster 1953-1962, vakanta tjänster 1949, pressklipp 1928-1963
2 1958 Lönestatistik; industrisköterskor, sköterskor hos privatläkare
3 1961 Sköterskor hos barnavårdscentraler
4 1961 Skolsköterskor
5 1961 Distriktssköterskor lokalavd 1-10
6 1961 Distriktsköterskor lokalavd 11-18
7 1961 Distriktssköterskor lokalavd 19-26
8 1961-1963 Industrisköterskor 1961, sköterskor vid barnavrdscentral 1963, industrisköterskor 1963
9 1963 Distriktssköterskor och sköterskor hos privatläkare
10 1965
11 1965-1976 Koder, medlemsstatistik från SHSTF