Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F8 - Handlingar rörande SSF:s organisation och ekonomi

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1932-1963 17:e juni kommittén 1932-1933, lokalavdelningarnas organisation 1933, personal vid mentalsjukhus 1932, kalendrar 1953-1960, medlemsregistret 1955-1960 uå,blankettkommittén 1957-1963
2 1934-1962 Pensioner 1934, 1951-1952, uå, lunchrum 1957-1962
3 1938-1962 SSF:s förslag 1938-1962, SSF:s sjukvårdstjänst 1952-1957
4 1955-1970 Kontorsorganisation 1955-1962, SHSTF:s organisation och ekonomi 1970
5 1960-1962 Ekonomiska utskottet, se även serie A 10g
6 1961-1972 SSF:s organisationskommitté 1969-1971, SHSTF:s lokala organisation 1972, gränsdragning med SKTF 1961, "Några data ur SSF:s historia"
7 1962-1981 Centralstyrelsens protokoll gällande personalärenden
8 1962-1999 1962-1967, uå Tidskriften spridda år, medlemsregistret och registrering 1962-1967, arbets- och befattningsbeskrivningar uå, arbetsordning uå, "SSF i framtiden - förslag till organisation och medlemsinflytande" 1999