Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F7cb - Handlingar rörande övrigt utomeuropeiskt samarbete

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1951-1961 Korr med ISWC 1952-1957, WHO 1951-1961, ILO 1957-1959
2 1943-1963 Internationellt utbyte 1943-1963, Afrika 1955-1961, Arabien-Kuwait 1953-1959, Argentina 1954, Australlien 1949-1961, Chile 1950-1960, Cuba 1960, Eypten 1950-1960, Etiopien 19945-1961, Filippinerna 1949-1950, Ghana 1959-1960, Irak 1957, Iran 1950-1960
3 1949-1974 Japan 1960, Kanada 1947-1961, Mexico 1949-1950, Nya Zeeland 1947-1951, Sudan 1955-1956, Turkiet 1946-1957, Uruguay 1958, USA 1945-1961,1963, 1974, Venezuela 11950-1951, Mauritius 1969, Singapore u å, Sydafrika 1965
4 1993-1998 6th Internationel Congress on Nursing Informatics - NI'97
5 1997 Bok om Nursing Informatics (Technology and Informatics nr 46 1997
6 1954 WHO-dagen