Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F7a - Handlingar rörande nordiskt samarbete

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1919-1975 Samarbete rörande läroböcker 1954-162, korr med Norge 1945-1959, norska sjukhusföreningens Sverigebesök 1939, nordiska skolläkarkongressen 1958, norsk sykepeleierskeforbunds kurs 1919, nordisk korr 1975
2 1920-1926 SSN-kongressen
3 1920-1932 SSN, korrespondens
4 1921-1945 SSN:s styrelse, AU, arbetskommitté
5 1930-1939 SSN-kongressen
6 1930-1961 Korrespondens med Danmark
7 1937-1947 Korrespondens med Finland
8 1939-1950 SSN-kongressen1939, 1950
9 1942 Korrespondens med finska gäster
10 1943 Korrespondens med finska gäster
11 1943 Korrespondens med finska gäster
12 1944 Korrespondens med finska gäster
13 1944 Korrespondens med finska gäster
14 1944 Korrespondens med finska gäster
15 1944 Korrespondens med finska gäster
16 1945 Korrespondens med finska gäster
17 1945 Korrespondens med finska gäster
18 1945-1960 Korrespondens med finska gäster 1946-46, korr. med Island 1945-1960
19 1946 Korrespondens med finska gäster
20 1946 Korrespondens med finska gäster
21 1947-1966 SSN-kongressen, rapporter, broschyrer
22 1948-1955 SSN, korrespondens styrelsen
23 1948-1961 Korrespondens med Finland
24 1950-1959 SSN, kurser
25 1956-1987 SSN, korrespondens, styrelse 1956-1961, broschyrer 1983-1987, u å. Kommittén för sluten vård (historik)
26 1959-1975 Rapporter och övriga inkomna handlingar
27 1958-1962 Samarbete i Norden X:e kongress, SSN-kongresser, Reijkjavik, Oslo, äv. personliga foton utan andra uppgifter