Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F6a - Handlingar rörande yrkesutbildning / huvudserie

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1782-1955 In- och utrikes utbildning 1782-1907, stadgar och bestämmelser för sjuksköterskeskolor 1910-1955, utbildningssektion, distriktsköterskeskolor 1932
2 1920-1954
3 1945-1961 Med SÖ 1945-1961
4 1940-1961 Skolunderbyggnadskommittén 1946-1957, centralskolan för utbildning av barnsköterskor 1940-1961, 1945-46 års utbildningskommission
5 1947-1961 Kommittén för planering av högre utbildning 1947-48, narkossköterskeutbildning 1947-1961, SSF:s institut för högre utbildning 1951-1958, studieplaner 1953-1957
6 1954-1961 KÖY 1954-1960, elevarvoden 1955, SIHUS 1957-1961, sjukvårdsbiträdesutbildning 1958-1960, Slutnavårdskomittén 1958, sjuksköterskelärare 1960
7 1958-1966 Läroboksutskottet
8 2006-2008 "Bolognanätverket"