Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F5 - Handlingar rörande sjukvårdens organisation / arbetsuppgifter / arbetsförhållanden

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1902-1952 Sjukvården på landsbygden 1902, arbetsförhållanden 1911-1916, sjuksköterskebyråerna 1937-1952, antal patienter per personal 1938, sjukledighet, röntgensemester, hyresersättning 1941, personalsammansättning och arbetsuppgifter 1944-1945, sjuksköterske
2 1912 Undersökning angående sjuksköterskors och elevers arbetsförhållanden; distrikts- och stadssköterskor
3 1912 Distrikts- och stadssköterskor, Sophiahemmet, Röda Korsets sjukhus, avtalsfrågor
4 1912 Epidemisjukhus
5 1912 Epidemisjukhus; sammandrag
6 1912 Lasarett
7 1912 Lasarett
8 1912 Lasarett, barnsjukhus, barnbördshus, TBC-anstalter
9 1912 Sinnessjukhus, försörjningsinrättningar, hem för obotliga
10 1912 Sjukstugor, fattighus, fattiggårdar
11 1912 Privata anstalter, spisordning
12 1912 Ej specificerade handlingar
13 1912 Ej specificerade handlingar
14 1926-1955 Kragkommittén 1926, dräktkommittén 1940-1945
15 1945-1961 Lönekommittén 1945-1946, barnavårdscentraler, barndaghem 1946-1957, distriktsvården 1946-1961, tystnadsplikten 1948, legosängsavgift1949, föreståndarinnetariffer 1950
16 1950-1960 Utredning om husmödrar, distriktsköterskor och sinnesjukvård 1950, sjukstugor i Norrbotten 1960, vakansutredning 1960
17 1950-1961 Streptomycinskador 1950-1955, sjuksköterskebristen 1950-1961, apotekssköterskor 1951, sjukhuslagstiftning 1952, neurologisk sjukvård 1952-1954, epidemiberedskap 1952-1961, radiofysiska institut 1953-1954, arbetsordningar 1955-1957, betygskommittén 19
18 1954-1960 Arbetsanalyskommittén 1959-1964, kommittén för sluten vård 1955-1960, SSF:s hälsovårdskommitté 1954-1960
19 1954-1964 Underlag till utredningar, stat nr 2-8
20 1954-1964 Underlag till utredningar, stat nr 9-43
21 1956-1961 Dräktkommittén. Här i finns bilder över dräkt
22 1956-1965 Underlag till utredningar, stat nr 44-149
23 1957-1961 Sjukstugor 1957, distriktsköterskor 1957, beräkning av livslön 1959, sjuksköterskans arbetsuppgifter 1960-61, arbetsanalyskommittén 1960
24 1959-1964 Arbetsanalyskommittén
25 1961-1965 Tapperska utredningen 1961-1962, statistik 1963-1964, sjuksköterskans arbetsuppgifter 1965
26 1962-1965 Stat nr 150-377
27 1968-2002 Patientvården i brännpunkten 1968, sjukvårdsföreståndare 1969, intensivvården 1969, experimentavdelningar 1971, personalstruktur inom hälso- och sjukvården 1972, farmacevter 1972, SSF:s strategi för sjuksköterskors möjlighet att utveckla vården 2002
28 1987-1988 Översyn av bestämmelserna om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen (TUR-utredningen)
29 1988 "