Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F2f - Handlingar rörande övriga förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1961 Ersättning vid calmettvaccination 1945-1951, tjänstetelefon 1953, naturaförmåner inom försvaret 1944-1945, bilersättning inom distriktsvården 1946-1960, sjukresor 1951, bostäder 1947-1961