Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F2d - Handlingar rörande reglementen och tjänsteförteckningar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1907-1961 reglementen 1907-1912, 1938-1960, yrkesnomenklatur 1955-1960, instruktioner och förhållningsorder 1922-1946, tjänsteförteckningar 1953, A, B, C-listor 1959-1961
2 1946-1947 Tjänsteförteckning för Stockholm
3 1946-1947 Tjänsteförteckning för Stockholm
4 1946-1947 Tjänsteförteckning för Stockholm
5 1949-1957 Tjänsteförteckningsfrågor
6 1963-1964 Tjänsteförteckningsfrågor