Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F13 - Övriga ämnesordnade handlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1920-1960 SSF:s lotteri 1949-1950, jubiléer 1920, 1960, facktecken 1952-1960
2 1924-1975 Sjuksköterskornas sjukkassa 1924-1934, Elna Maria Carolin Ericsons dödsbo 1970, sjuksköterskornas kamratfond 1969-1975 (spridda år), Lindåsa konvalecenthem 1943-1957, SSF:s hem på Östermalmsgatan 33 Stockholm 1950-1954, Grevmagnigatan 11 Stockholm 19
3 1945-1961 Manus och korr till filmer 1945-1961, tidningsartiklar rörande arbetstids- löne- och pensionsfrågor 1953-1956 uå, fredspriset 1954, broschyr om arbetarskydd 1954-1955, SSN:s fackliga kommitté 1955
4 1946-1963 Sjukvårdens historia, manus
5 1955 Utredning "Med patienten i centrum"
6 1964-1980 Skatteberedningens betänkande (SOU 1964:25) 1964, aktiemantlar 1978, TBV-handlingar angående tentamina 1980
7 1973-1992 Handlingar rörande utgivande av bok om sjukvårdens historia: verifikationer 1975-1977, korrespondens 1973-1992, fotografier
8 1990 Centralskolan för utbildning av barnsjuksköterskor, korrektur