Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F1bd - Handlingar enligt dossier Hs

Plats
Anmärkning
Hs=Hälso- och sjukvård. Före 1973 se F 1 a Diarieförda handlingar
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973 Hs 10.10-30.40
2 1973-1974 Hs 30.401973, Hs 10.20 1974
3 1974 Hs 10.20-30.40
4 1974 Hs 30.40
5 1974-1975 Hs 30.40 1974, Hs 10.20 1975
6 1975 Hs 10.20-30.40
7 1975-1976 Hs 30.40 1975, Hs 30.40 1976
8 1976 Hs 30.40-99.00