Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F1bb - Handlingar enligt dossier Ek

Plats
Anmärkning
Ek=ekonomi
Före 1973 se F 1 a Diarieförda handlingar
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Dossierplan i D 4: 1
1 1973-1978
2 1979-1980
3 1981-1982
4 1983
5 1984
6 1985
7 1986 Ek. 10.00 Allmänt
8 1986 Ek. 10.00, 30.33, 50.00, 50.40, 50.99, 60.00, 60.35 Allmänt
9 1987 Ek. 10.00
10 1987-1988 1987: Ek. 30.33, 50.00, 50.20, 50.99, 60.00, 60.35, 1988: Ek. 10.00
11 1988-1989 1988: Ek. 30.33, 50.00, 50.10, 50.20, 50.99, 60.00, 60.30, 60.35, 1989: Ek. 10.00