Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

F1ba - Handlingar enligt dossier Ad

Plats
Anmärkning
Dossierplaner i D4:1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Dossierplan i D 4: 1
1 1973 Ad. 10.20-10.80
2 1973 Ad. 12.10-20.99
3 1973 Ad. 25.20-35.99
4 1973 Ad. 40.10-40.20
5 1973 Ad. 40.20-40.30
6 1973 Ad. 40.30-40.45
7 1973 Ad. 40.45-40.50
8 1974 Ad. 10.10-10.80
9 1974 Ad. 10.20
10 1974 Ad. 12.10-25.20
11 1974 Ad. 30.99-40.10
12 1974 Ad. 40.10-40.20
13 1974 Ad. 40.30-40.45
14 1974 Ad. 40.45-40.99
15 1975 Ad 10.10-20.20.
16 1975 Ad. 25.20-35.30
17 1975 Ad. 35.50-40.10
18 1975 Ad. 40.10-40.40
19 1975 Ad. 40.45-40.70
20 1976 Ad. 10.20-12.99
21 1976 Ad. 25.20-35.20
22 1976 Ad. 35.70-40.20
23 1976 Ad. 40.20-40.45
24 1976 Ad. 40.45-40.70
25 1977 Ad. 10.80-40.45
26 1978 Ad. 10.00-35.70
27 1978 Ad. 35.70-40.60
28 1979-1980 Ad. 10.00-10.20
29 1979-1980 Ad. 10.20
30 1979-1980 Ad. 12.00-12.10
31 1979-1980 Ad. 12.10-12.20
32 1979-1980 Ad. 12.20
33 1979-1980 Ad. 12.20-12.99
34 1979-1980 Ad. 12.99
35 1979-1980 Ad. 12.99-25.20
36 1979-1980 Ad. 25.20-35.70
37 1979-1980 Ad. 35.70-40.60
38 1979-1980 Ad. 40.60
39 1979-1980 Ad. 40.60
40 1981 Ad. 10.00-12.10
41 1981 Ad. 12.10-12.20
42 1981 Ad. 12.20-12.99
43 1981 Ad. 12.99-40.60
44 1982 Ad. 10.00-12.10
45 1982 Ad. 12.10-12.20
46 1982 Ad. 12.20-12.99
47 1982 Ad. 12.99-35.60
48 1982 Ad. 35.60-40.60
49 1983 Ad. 10.00-12.00
50 1983 Ad. 12.20
51 1983 Ad. 12.10
52 1983 Ad. 12.20-12.99
53 1983 Ad. 12.99-35.70
54 1983 Ad. 35.70-40.60
55 1983 Ad. 10.10-10.20
56 1984 Ad. 10.20-12.10
57 1984 Ad. 12.10
58 1984 Ad. 12.10-12.20
59 1984 Ad. 12.20-12.99
60 1984 Ad. 12.99-35.70
61 1984 Ad. 35.70-40.60
62 1985 Ad. 10.00-10.20
63 1985 Ad. 10.20-12.10
64 1985 Ad. 12.10 ICN-kongress, CNR Israel
65 1985 Ad. 12.20 WHO, SSN, Norden
66 1985 Ad. 12.99 FN-förbundet, ICSW, Svenska Läkarförbundet, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Röda Korset, övrigt
67 1985 Ad. 25.20, 35.60, 35.70, 35.99
68 1985 Ad. 40.60 Remisser
69 1986 Ad. 10.10, 10.20 Vårdfacket, SHSTF, SSF fullmäktige
70 1986 Ad. 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 12, 12.10 Kommittéer, sektioner, valnämnden, SLF, MAF,SBF, SSEF, lokalavdelningar, "Sjuksköterskan", ICN
71 1986 Ad. 12.10, 12.20 ICN, SSN
72 1986 Ad. 12.20 SSN, Dansk Sygeplejeråd, Finlands Sjuksköterskeförening, Hjukrenar Felag, Norsk Sykepleierforbund, WHO
73 1986 Ad. 12.99, 35.60, 35.70 Svenska FN-förbundet, Svenska Läkarförbundet, Socialdepartementet, Röda Korset, Kurser och möten, konferenser
74 1986-1987 1986: Ad. 40.60 Remisser. 1987: Ad. 10.10, 10.20 SHSTF, SSF:s Cst, lokalavdelningar, Sjuksköterskan, Fullmäktigemötet 1987
75 1987 Ad. 10.20, 10.30, 10.40, 10.50, 12, 12.10, 12.15 Sektioner, valnämnder
76 1987 Ad. 12.20 SSN
77 1987 Ad. 12.99 ICSW, internationellt samarbete, FN, ICSW, Socialdepartementet, Svenska Läkarsällskap, Röda Korset, övrigt
78 1987 Ad. 35.60, 35.70, Kurser och möten, konferenser, remisser
79 1988 Ad. 10.10, 10.20, 12, 12.10, Lokalavdelningar, SSEF, ICN, SHSTF, fullmäktige
80 1988 Ad. 12.10, 12.15, ICN, organisationsfrågor inom SSF
81 1988 AD. 12.20, 12.99 WHO, Svenska FN-förbundet, SSN
82 1988 Ad. 12.99, 35.60, 35.70, 40.60 Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Svenska Läkarförbundet, Nordisk och internationell verksamhet, kurser och möten, konferenser, remisser
83 1989 Ad. 10.10, 10.20, 10.30, 10.50, 12 SHSTF lokalavdelningar, stadgekommittén, valnämnd, SLF, SBF, SSEF
84 1989 Ad. 12.10 ICN
85 1989 Ad. 12.10 ICN
86 1989 Ad. 12.15, 12.20 Danmark, Finland, SSN, WHO
87 1989 Ad. 12.99, 35.60, 35.70, 40.60 Konferenser, övrigt, kurser och möten, remisser