Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

E4a - Korrespondens med lokalavdelningar och rikssektioner

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1931-1973 Särtryck rörande Östergötlands lokalavdelning: häfte 1931-1949, 1950-1969, 1970-1973
2 1939-1961 Laboratoriesköterskesektionen 1939-1961, barnmorskesektionen 1942-1961
3 1944-1964 Sektion för skolsköterskor
4 1945-1962 Län A-D, korrespondens, verksamhetsberättelser
5 1942-1962 Län G, korrespondens
6 1940-1963 Län H-K, korrespondens
7 1945-1963 Län K-S, korrespondens
8 1941-1961 Län S-U, korrespondens
9 1944-1961 Län V, korrespondens
10 1944-1961 Län Ä-Ö, korrespondens
11 1946-1975 Län Bd 1945-1962, lokalavd. stadgar, korrespondens 1963-1975 (spridda år)
12 1945-1964 Rönstgensektionen 1945-1964, sektionen för hälso- och sjukvårdsadministratörer 1945-1955
13 1947-1964 Sektionen för hälso- och sjukvårdsadm. 1956-1961, Socialmed. rikssektionen 1947-1960, försvarets sjuksköterskor 1951-1961, industrisköterskesektionen 950-1964
14 1948-1960 Län A-K, verksamhetsberättelser
15 1948-1960 Län L-BD, verksamhetsberättelser
16 1958-1981 SYSF 1958-1960, Sektionen för öppen och sluten barnavård och barnsjukdom 1975-1976, kontakbrev till lokalavdelningarna 1978-1981
17 1974-1990 Särtryck rörande Östergötlands lokalavdelning: häfte 1974-1990
18 1986-1987 Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser
19 1988-1989 Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelser