Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

E3 - Korrespondens med myndigheter

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1963 Ecklesiastikdep. 1949-1960, Finans 1948-1959, Handelsdep. 1952-1961, Inrikesdep. 1944-1961, Justitiedep. 1961, Socialdep. 1949-1956, Utrikesdep. 1947-1957, Kgl. Arbetsmarknadsstyrelsen 1950-1961, Medicinalstyrelsen 1948-1963
2 1935-1953 Medicinalstyrelsen
3 1950-1962 Medicinalstyrelsen