Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

E2 - Korrespondens med svenska organisationer

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1958 TCO, enstaka från TCO-förbunden
2 1945-1962 TCO 1950-1961, Röda Korset 1952-1961, Svenska Läkarförbundet 1945-1961, SKTF 1948-1961, SKAF 1945-1950, Statens sjukhuspersonals förbund 1945-1962
3 1947-1979 Societas Medica Scandinavica 1950-1960, SSEF 1947-1961, SHSTF 1979, TCO 1960-1971