Hem Arkivbildare
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Arkiv
Svensk Sjuksköterskeförening, SSF
Serie
Sök

A1 - Årsmötes-/fullmäktigeprotokoll med bilagor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Fullmäktige 1933-1950 varje år, 1951- vartannat år. Med handlingar och underlag. Originalprotokoll efter 1976 i serie A 4a Centralstyrelsens/Förbundsstyrelsens protokoll med bilagor
1 1910-1960 Lucka 1935-1951, 1953-1959. Häri även protokoll från Allmänna möten A7.
2 1962-1970 1964-1965 saknas protokoll
3 1972-1975 1975 endast protokoll
4 1972 Protokoll, bd., original
5 1972 Bilagor, bd., original
6 1976 Bd., original
7 1976-1992 Tryckta, 1991 saknas
8 1978-1979 Bandupptagningar från fullmäktigemöten 1978-03-13, 1979-03-13