Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

E3d - Dossierlagd korrespondens

Plats
Anmärkning
Handlingar vilka dossierlagts men ej diarieförts.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1984
2 1985-1991 Häri även:
E 3 c Korrespondens med myndigheter och föreningar 1973-1990