Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

A7h - Protokoll från Datarådet

Plats
Anmärkning
Protokoll och handlingar. Bildat 1975
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1976 Ingår i A 7 g:1
1 1976-1977
2 1978-1979 1979 protokoll
3 1979- u.å Korrespondens.
Häri även:
A 7 i Protokoll från ST:s Tidskriftsråd 1970-1972
A 7 j Protokoll från Bilkommittén 1969-1974