Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

A6a - Protokoll och minnesanteckningar från interna sammankomster

Plats
Anmärkning
Med underlag
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1969-1974 Kansliplenum
2 1975-1980 Kansliplenum
3 1970-1980 Förhandlingsavdelningens plenum 1970-1972, 1974-1977. Funktionärsplenum 1978-1980
4 1977-1984 Förhandlingsavdelningens plenum 1978-1980. Regionombudsmannaplenum 1977-1980. Plenum förhandlingssektion A 1982-1984
5 1978-1984 Plenum förhandlingssektion C 1979-1983, förhandlingssektion E 1978. PP-sektionen 1984
6 1985-1990 PP-sektionen 1985-1988. Förhandlingssektion 3 1989. Förhandlingssektion 2 1990.
Häri även:
A 6 c Kansliets ledningsgrupp (KL) 1989
7 1978-1982 Plenum Allmänna sektionen, luckor
8 1983-1984 Plenum Allmänna sektionen
9 1984-1987 -"-
10 1977-1980 Plenum förhandlingssektion E
11 1980-1982 -"-
12 1983-1984 -"-
13 1984-1985 -"-
14 1985-1986 -"-
15 1987 -"-
16 1988-1989 Plenum förhandlingssektion E, respektive 4
17 1989-1991 Plenum förhandlingssektion 4
18 1991-1995 1991 Plenum förhandlingssektion 4. 1992-1995 minnesanteckningar från möten inom internservicesektionen
19 1982-1989 Plenum från Informationsavdelningen.
Häri även:
A 6 c Kansliets ledningsgrupp (KL) 1993
20 1978
21 1978
23 1978
24 1979
25 1979
26 1978-1980
27 1980
28 1980
29 1980
30 1980
31 1982-1983
32 1983-1984