Hem Arkivbildare
Fackförbundet ST
Arkiv
Fackförbundet ST
Serie
Sök

A2b - Handlingar till förbundsstämman

Plats
Anmärkning
Med kallelser, dagordningar, deltagarförteckningar, valberedning, budget, rapporter, korrespondens
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1991, ej protokoll. Ingår i A 6 b:15
- 1970-1972 Ingår i A 2 a:5
1 1973-1979
2 1979-1983
3 1984-1985
4 1986-1987
5 1988-1989
6 1990