Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 303 Chefstjänstemän
Serie
Sök

A3 - AU-protokoll

Plats
Anmärkning
före 1990 ej protokollförda. Kallelser - se korrespondensen
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1990-1993 1990 endast 11/6, 1991 saknas
Häri även:
Protokoll från styrelsekonferenser (A 4)
Stadgar (B 1)
Verksamhets- och revisionsberättelser (B 2)