Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
Sök

F2 - Övriga handlingar ordnade efter ämne

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1981 Handlingar rörande avdelnings-
rådet 1981, tillkomna före och
efter avdelningsrådet
Ingår i A 2:1
1 1975-1983 F 17:4 Handlingar rörande:
Förbundskongressen 1975
Arbetsmiljö 1978-1980
Befattningsbeskrivningar 1979
Rationaliseringsavtal 1979-1981
Ttk-systemet 1980-1981
Normbeskrivningar 1980-1982
Medlemsrekrytering 1980-1982
2 1979-1980 Handlingar rörande gränsdragning
mellan Statstjänstemannaförbundet
ST och Statsanställdas förbund SF
angående personalens organisationstillhörighet