Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
Sök

F1c - Övriga handlingar rörande förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1977-1982 Begäran om förhandling, kallelser till förhandling, information om
förhandlingsfrågor, utsända
kopior av förhandlingsprotokoll
etc.
Ingår i F 1 B:1