Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
Sök

F1b - Riktlinjer och yrkanden inför förhandlingar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974-1985 F 17:4 1974,1976,1985 PM om riktlinjer vid förhandlingsarbete 1974
Checklista vid förhandling
odaterad
Personallistor och yrkanden inför
löneförhandlingar 1976,1985
Häri även:
F 1 C Övriga handlingar rörande förhandlingar