Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
Sök

A2 - Avdelningsrådets protokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Med kallelser, verksamhets- och
revisionsberättelser, ekonomiska
rapporter och övriga möteshandlingar
Register över möteshandlingarna 1979-1992
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1977-1992 F 17:3 Vartannat år, dvs 1977,1979,1981,
1983,1985,1987,1989,1991,1992
Med kallelse till avdelningsrådet 1993
Häri även:
F 2 Handlingar rörande
avdelningsrådet 1981 (tillkomna
före och efter avdelningsrådet)