Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet ST, Avd 201 ST-Byggnadsstyrelse
Serie
Sök

A1 - Ombudsmötets protokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Med kallelser, verksamhets-
och revisionsberättelser, ekonomiska rapporter och övriga
möteshandlingar
Register över möteshandlingarna
1978-1993
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974-1976 F 17:3 Med stadgar 1976
2 1978-1980
3 1982
4 1984-1988 1984,1986,1988
5 1990-1993 1990,1992,1993