Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

Ö2 - Statstjänstemannaförbundets ersättningskassa

Plats
Anmärkning
Inrättad 1959 som understödsfond för medlemmar som blivit ersättningsskyldiga i tjänsteutövning. Personligt medlemsskap ej kollektivt.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1972 E 3:8