Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F12 - Handlingar rörande internationellt samarbete

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1968 E 3:4 1947-1968, u.å. Korrespondens med Norge 1947-1968, Finland 1953-1965, Danmark 1958-1965, Island 1960-1964. Nordisk konferens 1961-1962, De offentliganställda tjänstemännens löner u.å.
2 1950-1964 Public Services International (PSI)/Internationalen för Stats- och Kommunalanställda (ISKA). Luckor 1951-1957, 1959-1960.
3 1965-1966 PSI/ISKA
4 1967-1969 PSI/ISKA
5 1961-1969 Fria Fackföreningsinternationalen (FFI) 1961, 1963-1969. Post-, Telegraf- och Telefoninternationalen (PTTI) 1968-1969.
6 1950-1969 Korrespondens med Storbritannien 1950-1969, med Frankrike 1954- 1966, med Österrike 1955-1969, med Tyskland 1961-1969.
7 1954-1966 Korrespondens med övriga Europa 1954-1966. Internationella kontakter rörande lotsar 1957, 1964-1965.