Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F11b - Handlingar rörande TCO 7 och bildandet av ST

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1965-1967 TCO 7 kommittén; dagordningar och handlingsprogram 1965-1967, tidskriften 1965, personalorganisation 1965.
Ingår i F 11 a:2.
1 1965-1968 E 3:3 TCO 7 kommittén; allmänt 1965- 1968, verkssektioner 1965-1966, lokaler 1966, stadgar 1965.
2 1965-1968 E 3:4 TCO 7 kommittén; ekonomi 1965- 1966, riksföreningarnas yttranden 1966-1968. Det nya Statstjänstemannaförbundet (ST) 1967.