Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F11a - Handlingar rörande samarbete med svenska organisationer; huvudserie

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1968 E 3:3 1945-1968, u.å. Bildandet av Sveriges Statstjänstemannaförbund (SSF) 1947. Anslutning till centralorganisation 1958-1960. Gränsöverens- kommelser med SALF-TCO 1945-1956, 1965-1968, d:o med HTF 1948-1949, 1951-1952, d:o med Civilförvaltningens Persona
2 1962-1968 Gränsöverenskommelse med Svenska Laboratorieassistentföreningen (SLF) 1962, d:o med LO-TCO 1964-1968, d:o mellan Svenska Järnvägarnas Kontorspersonals- och Arbetsledareförbund (KPF) och Svenska Järnvägsmannaför- bundet (SJMF), d:o med Televerkets Tjä