Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F10 - Handlingar rörande kurser och konferenser

Plats
Anmärkning
Kursverksamheten är bevarad fragmentariskt.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1948-1963 E 3:3 Luckor 1951, 1955, 1956-1957.
2 1958-1969 1958-1969, u.å. Kurser 1964-1968. Studiematerial 1958, 1967-1968, u.å. Ansökan om stipendium 1969. Rapport från studieresa 1964.