Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F9 - Handlingar rörande organisation ekonomi lokaler

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1969 Intern kansliorganisation 1954-1969 luckor. kansliplenum 1964-1969. pensionsstiftelsen 1962-1969. företagsnämnden 1964-1969. distriktsverksamheten 1963.
Se även serie A 8
2 1954-1960 E 3:3 Aktivering av kvinnliga medlemmar 1956. Förbundsdemokrati 1958-1960. Sammanslagning av Statstjänstemannaförbundets och Försvarets Civila Tjänstemannaförbunds tidskrifter 1959. Fastigheten Infanteristen 8; korrespondens 1954-1960.
3 1957-1968 Fastigheten Infanteristen 8; korrespondens 1954-1960, ritningar 1957-1958, räkenskaper jan.-aug. 1958. Fastigheten Diamanten 21 1960-1961. Föreningen Samverkande Tjänste-
mannaförbunden (FST) 1966-1968.
4 1960-1969 Riva del Sol; listor över hyresgäster och bokningar.