Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F8 - Handlingar rörande rättshjälp och juridiska frågor

Plats
Anmärkning
Diarium saknas för förbundets rättshjälpskommitté.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1969 E 3:2 Förbundets rättshjälpskommitté; protokoll 1958-1969, korre-
spondens 1958-1966, Diarieförda akter nr. 1-21 1958-1962.
2 1962-1967 Förbundets rättshjälpskommitté; diarieförda akter nr. 22-45.
3 1957-1969 1957-1969, u.å. Förbundets rättshjälpskommitté; diarieförda akter nr. 46-53 1967-1969. Regler för rättshjälp 1957-1958, u.å. Överklagande vid SMHI 1963.
4 1960-1971 Juridiska frågor; juristernas diarium 1960-1971 bd. Diarie-
förda akter nr. 1-60 1960-1962.
5 1962-1963 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 61-140.
6 1963-1964 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 141-190.
7 1964-1965 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 191-280.
8 1965-1967 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 281-380.
9 1967 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 381-450.
10 1967-1968 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 451-510.
11 1968-1969 E 3:3 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 511-590.
12 1967- 196 Juridiska frågor; diarieförda akter nr. 591-625 1969. Besluts-
register A-M 1967.
13 1967-1968 Juridiska frågor; beslutsregister
N-Ö 1967, A-I 1968.
14 1968 Juridiska frågor; beslutsregister
J-Ö 1968
15 1951-1967 1951-1967, u.å. Löneklassplacering 1961-1967. Pensioner 1965-1967. Tjänste-
16 1967-1969 Arbetsdomstolen (AD).