Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F5 - Handlingar rörande anställningsförhållanden och arbetsvillkor

Plats
Anmärkning
Med handlingar rörande myndigheternas omorganisation och indelning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1944-1950 E 3:1 Besvär rörande lotsarnas arbetsförhållanden 1946. 1944 års personalutredning rörande extraordinarie tjänstemän 1944-1947. Tjänstetillsättning 1945-1950. Laboratorieutredning 1947-1948.
2 1947-1967 Bostadsfrågan 1947-1967. 1947 års biträdesutredning 1948. Personalinflytande vid tjänste-
tillsättning 1948-1958.
3 1949-1969 Betyg 1949-1969. Allmän Verksstadga 1951. Laboratoriebiträden 1952. Föredragningsmanuskript i Likalönefrågan 1953-1954.
4 1953-1960 Likalönefrågan 1953-1955, 1960. Sjukförmåner 1954-1955.
5 1955-1968 Arbetsordning för Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 1955. 1947 års biblioteksutredning 1955-1956. Civilingenjörsutred-
ning 1956. Jourtjänst för tandsköterskor 1956-1957. Personalvårdsfrågor 1961-1968
6 1961-1968 Lotsstatens organisation och lotsarnas arbetsförhållanden
7 1964- u.å Lotsarnas arbetsförhållanden u.å. Indragning av lotsstationer 1964. Lotsstationernas lokaler 1964.
8 1962-1967 Länsarkitektorganisationen 1962. Dyrortsgruppering 1963. Skogs- företagsutredning 1963-1964. Arbetarskydd vid sjöfartsverket 1963-1967. Sjukpension 1964. Tillsättningar inom polisväsendet 1964-1965.
9 1964-1967 Veterinärhögskoleutredningen1964-1967. Arbetsförhållanden för viss personal vid sjöfartsverket 1965. Kontoristernas arbetsför- hållanden.
10 1965-1969 Institutionssekreterarutredning 1965. Chalmers och KTH:s organisation, universitetens fastigheter 1965-1969.
11 1966-1969 Arbetsförhållanden för elevhemsföreståndare 1966. Omorganisation av byggnadsstyrelsen 1966-1967. Fotografer 1967. Omorganisation av Överstyrelsen för Ekonomiskt försvar 1967. Skogstekniker 1967- 1969. Länsstyrelsernas och skatteförvaltningens indelni
12 1967-1969 Arvodister inom Akademiska området 1967-1968. Indelning av polis- och åklagardistrikt 1968. Omorganisation av kriminalvårds- styrelsen 1968-1969. Anställ- ningsförhållanden vid sjöfarts- styrelsen 1968.
13 1966-1969 Gruppförsäkring 1968-1969. Före- tagsutveckling 1969. Omorganisa- tion av sjömansförmedlingen 1969. Omorganisation av domänverket 1966-1968. Centrala Samarbets- nämnden för plan- och utbyggnad av dag- och fritidshem 1966.