Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F4 - Handlingar rörande tolknings- och skälighetsfrågor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1966-1969 E 2:19 Statstjänstemannaförbundets tolk-
ningskollegium; protokoll, diarium, akter och korrespondens.
2 1966-1969 Skälighetsfrågor 1966-1969. Beslut 1969 A-L.
3 1969 E 3:1 Beslut 1969 M-Ö.