Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F1e - Handlingar rörande särskilda ersättningar och traktamenten

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1952 E 2:19 Vikariatsersättning 1945. Reseersättning och traktamente 1945-1952.
2 1955-1968 Särbestämmelser i Allmänna Resereglementet (Arr) 1955-1964. Avskedsersättning i samband med den nya fögderiorganisationen 1966-1968. Båtmanstillägg och OB-tillägg 1961-1965
3 1952-1969 Bilersättning 1952-1969. Sjuklön 1958-1959, 1963.