Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; lönegradsplaceringar

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1959-1964 E 2:18 1959-1961, 1964 rörande polisväsendet.
2 1964-1965
3 1964-1969 Fotografer 1964-1969 spridda år. Enskilda 1965-1967. Byggnads-
styrelsen, akademier och under-
visningsområdet, lotsar 1966. Vägverket 1966-1967.
4 1966-1968 E 2:19 Vägverket 1967. Ramöverenskomm-
elsen paragraf 7 1966-1968.
5 1967-1968 Ramöverenskommelsen paragraf 7 tryckt 1966-1968. Förnyade yrkanden enligt ramöverens-
kommelsen 1967
6 1968