Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; tjänsteförteckningsrevisioner

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1948-1952 E 2:18 Direktiv och korrespondens. Yrkanden från riksföreningarna nr. 1-45.
2 1949-1952 Yrkanden från riksföreningarna
nr. 47-77. CST:s och TCO:s yttranden.
3 1962 Tjänsteförteckningsrevision.
Häri även:
Handlingar rörande löner och kollektivavtal; AST och ATF 1969
(Serie F 1 bd)