Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; A- B- och C-listor

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1955-1961 E 2:16 B-lista och underlag. Lucka 1959
2 1961-1962 B-listeyrkanden 1961, A-lista 1962
3 1962 A-lista; lönegrader. B-liste-
yrkanden
4 1962 Sammanställning av B-lista. Riks-
föreningarnas yrkanden.
5 1962-1963 Riksföreningarnas yrkanden till B-listan 1962, C-lista 1962. B-listeyrkanden II-VIII:e huvud-
titeln 1963
6 1963 E 2:17 B-listeyrkanden IX-XII Huvud-
titeln, Affärsverken, Gemensamma
frågor.
7 1963-1964 B-listeyrkanden och sammanställ-
ning 1963. C-listan 1963, B-
listeyrkanden II-V:e Huvudtiteln
1964.
8 1964 B-listeyrkanden VI-XII:e Huvud-
titeln, Affärsverk, Gemensamma
frågor, Riksföreningarnas yrkanden.
9 1964 Riksföreningarnas B-listeyrkanden
Sammanställning av B-listan
10 1964-1965 C-listan 1964. B-listeyrkanden
II-VI:e Huvudtiteln 1965.
11 1965 B-listeyrkanden VI-XI:e Huvud-
titeln.
12 1965 B-listeyrkanden XI-XIV:e Huvud-
titeln, Affärsverk. Gemensamma
frågor 1965. Riksföreningarnas
yrkanden 1965.
13 1965 Riksföreningarnas yrkanden. TCO-S
sammanställning.
14 1965-1966 Uppgörelsen 1965. C-listan 1965, B-listeyrkanden 1966.
15 1966 Riksföreningarnas B-listeyrkanden
16 1966 Riksföreningarns B-listeyrkanden.
Sammanställning och resultat av
B-listan.
17 1967 B-listeyrkanden V-VI:e Huvud-
titeln.
18 1967 B-listeyrkanden VIII:e Huvud-
titeln kod B 14-E 15.
19 1967 B-listeyrkanden VIII:e Huvud-
titeln kod E 16-G 1, IX:e Huvud-
titeln
20 1967 B-listeyrkanden X-XI:e Huvud-
titeln, Affärsverk, Sammanställ-
ning inom VIII:e Huvudtiteln. Riksföreningarnas yrkanden och resultat.
21 1967 E 2:18 B-listesammanställning.
22 1968 B-listeyrkanden och samman- ställning. Riksföreningarns yrkanden.
23 1969 B-listeyrkanden rörande lärare och akademiska institutioner.
24 1969 S:s yrkande till SAV. Ej åtgärdade A/B-frågor.