Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

F1b - Handlingar rörande löner och kollektivavtal; huvudserie

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1945-1947 1945 års lönekommitté
2 1944-1961 E 2:15 Löneställning för arvodister 1946-1960, lönestopp 1948, lön efter anställningsform 1960-1961,
löneaktioner vid Statens Repro-
duktionsanstalt 1944-1950
3 1963-1969 1963, 1965-1969 SAV
4 1969 SAV samt medlingskommissionens
förslag
5 1963-1969 Avtal och förhandlingar med myndigheter A-L
6 1962-1971 Avtal och förhandlingar med myndigheter M-S
7 1962-1969 E 2:16 Avtal och förhandlingar med myndigheter T-Ö 1962-1969, Löneuppgifter rörande Statsför-
valtningens Chefstjänstemanna-
förening 1965
8 1966-1968 Förhandlingar vid vägverkets om-
organisation 1966-1967, arvodister 1966-1967, budget-
löneförhandlingar vid vägverket 1966-1968
9 1966-1967 Förhandlingar vid mentalsjuk-
husens övergång till lands-
tingen 1966-1967, Fördelnings-
avtalet (FAT) 1967 yrkanden.
10 1964-1968 Fördelningsavtalet (FAT) 1967 yrkanden. Uppfinnaravtal 1965-1968, konsekvensförhand-
lingar 1964
11 1967 Konsekvensförhandlingar
12 1968 Konsekvensförhandlingar