Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E3 - Korrespondens med TCO och TCO-kommittéer

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1956-1969 TCO:s Arbetsledarråd 1956-1965, TCO:s Skolledarfederation 1966-1969, Fältgruppen 1965-1968, Elevkontaktgruppen 1964-1969.
Ingår i B 5:3
1 1946-1969 E 2:15 Korr. med TCO 1946-1959, 1964-1969. Statistiknämnden 1963-1969. Ingenjörsrådet 1959-1969.