Hem Arkivbildare
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Arkiv
Statstjänstemannaförbundet / Civila Statsförvaltningens Tjänstemannaförbund (CST/S)
Serie
Sök

E2 - Korrespondens med distriksnämnderna

Plats
Anmärkning
Med korrespondens angående lokala CST-nämnder. Distriktsnämnderna inrättade 1961.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1954-1969 Allmänt 1963-1969. Län A-I 1954-1968, spridda år
2 1950-1969 E 2:15 Län K-S, spridda år
3 1951-1969 Län T-BD, spridda år